Skarlett222

86 tekstów – auto­rem jest Skar­lett222.

Czas nie goi ra­ny... Tyl­ko roz­ry­wa szramy... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 1 października 2017, 22:33

dlacze­go już nie spoglądasz w moją stronę
jeszcze czuję twój wzrok na sobie
dziw­ne ty nie pat­rzysz na mnie
a mnie przeszywa
to już os­tatnia igła mo­je ser­ce zraniła 

myśl • 10 maja 2015, 19:15

Wy­powiadając miłość... nie jes­teśmy świado­mi jej ran... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 15 marca 2014, 22:58

poranek

po­ranną rosą

stąpam boso

by poczuć każdy

po­całunek wilgoci

od­bi­ty na twoich ustach

pro­myki bla­dego słońca

o świ­cie parzą 

myśl
zebrała 5 fiszek • 13 września 2013, 21:08

mówił do niej...
" jes­teśmy do­rośli nie bądź dziec­kiem "
a miał na myśli...
no daj się przelecieć 

myśl
zebrała 8 fiszek • 16 listopada 2012, 19:32

gdybyś wiedział

wiesz
że odchodzę
stoisz spokojnie
uśmie­chasz się
cho­ciaż myślę
codziennie
ty nie wiesz
nie zat­rzy­mujesz mnie
bo po co
to co było
minęło
życie
ja nie potrafię
tak bez znaczenia
odejść
pożegnania
wiem
bo­les­ne są
ale widziałabym
że na zawsze 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 15 listopada 2012, 21:28

cierpliwa do granic

ona ciągle cze­ka na niego

przy ob­ra­na w niepew­ność

je­go zmąco­nych uczuć

prze­cież nie obiecy­wał niczego

w za­mian za jej szczerość

ale był dla niej

ona była dla niego

pucha­rem rozkoszy

spi­janym do os­tatniej kropli

pod­czas bez­tros­kich upoj­nych nocy

ona nie ro­zumie dlaczego

ale wyt­rwała jest

czeka

bo to on uczył ją cierpliwości 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 11 listopada 2012, 21:35

zapamiętaj mnie

nie czuję już tremy

więc stań przy mnie

raz jeszcze

blis­ko tak

chcę poczuć cię

by bar­dziej zapamiętać


ob­serwuj mo­je gesty

mo­je usta

ręce nogi

drżące ciało

a będziesz wiedział

o mnie to co będziesz chciał


nie mu­sisz opowiadać

o sobie

ja wiem

to tyl­ko chwilka 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 10 listopada 2012, 14:15

w mej pamięci

zaz­naczam czas

odkładam cię w pamięci

minęło za­led­wie kil­ka chwil

a życie pisze no­wy pamiętnik

nie­chcący strącam myśli

os­trożnie jak pszczółka

pyłek z brze­gu płatków róż

lecz piękne chwi­le nieuchwytne

nieugięty jesteś

a jed­nak tam po drugiej

stro­nie ser­ca stoisz od­wra­casz twarz

mi­mo wszys­tko pa­miętam czekam

a ty uwodzisz mnie

już tyl­ko w mej pamięci 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 8 listopada 2012, 15:59

ko­lej­ny raz zad­rwiło so­bie ze mnie mo­je serce... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 19 września 2012, 20:53
Skarlett222

rozwiana przez wiatr niezaspokojonych myśli...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Skarlett222

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

2 października 2017, 09:02Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Czas nie goi ra­ny... [...] 

1 października 2017, 22:33Skarlett222 do­dał no­wy tek­st Czas nie goi ra­ny... [...] 

24 sierpnia 2015, 22:19Skarlett222 sko­men­to­wał tek­st Czasem jed­nak poczu­cie osa­mot­nienia [...]

24 sierpnia 2015, 22:16Skarlett222 sko­men­to­wał tek­st Emocjonalne ra­ny są ceną, [...]

10 maja 2015, 19:15Skarlett222 do­dał no­wy tek­st dlaczego już nie spoglądasz [...]